Tìm kiếm sản phẩm :
Gạch lát Terrazzo
Gạch Terrazzo Kiểu trống đồng lớn
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 300 x 300 x 30 Định mức(v/m2) : 11 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Terrazzo Kiểu 4 sọc
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 300 x 300 x 30 Định mức(v/m2) : 11 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Terrazzo Kiểu rẽ quạt
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 400 x 400 x 30 Định mức(v/m2) : 6,25 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Terrazzo Phẵng
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 300 x 300 x 30 Định mức(v/m2) : 6,25 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Terrazzo Kiểu mắt thân
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 400 x 400 x 30 Định mức(v/m2) : 6,25 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Terrazzo Kiểu trống đồng nhỏ
Màu sắc : Màu các loại. Quy cách(mm) : 400 x 400 x 30 Định mức(v/m2) : 6,25 Đơn giá : Liên hệ