Tìm kiếm sản phẩm :
Gạch bê tông tự chèn
Gạch vuông bê tông thường
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 100 x 100 x 60 Định mức(v/m2) : 100 Đơn giá : Liên hệ
Gạch chìa khóa
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 255 x 115 x 60 Định mức(v/m2) : 39 Đơn giá : Liên hệ
Gạch con sâu bóng
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 125 x 125 x 60 Định mức(v/m2) : 39 Đơn giá : Liên hệ
Gạch con sâu bán âm
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 125 x 125 x 60 Định mức(v/m2) : 39 Đơn giá : Liên hệ
Gạch chữ I
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 165 x 200 x 60 Định mức(v/m2) : 36 Đơn giá : Liên hệ
Gạch lục giác
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 130 x 250 x 30 Định mức(v/m2) : 23 Đơn giá : Liên hệ
Gạch hoa khế
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 300 x 300 x 50 Định mức(v/m2) : 17 Đơn giá : Liên hệ