Tìm kiếm sản phẩm :
Gạch xây bê tông
Gạch rỗng R150
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm): 150 x 200 x 400 Định mức(v/m2) : 12,5 Đơn giá : Liên hệ
Gạch đặc R100
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm) : 100 x 200 x 400 Định mức(v/m2) : 12,5 Đơn giá : Liên hệ
Gạch rỗng R190
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm) : 190 x 190 x 390 Định mức(v/m2) : 12,5 Đơn giá : Liên hệ
Gạch rỗng R190
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm) : 190 x 190 x 190 Định mức(v/m2) : 25 Đơn giá : Liên hệ
Gạch rỗng R100
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm) : 100 x 200 x 400 Định mức(v/m2) : 12,5 Đơn giá : Liên hệ
Gạch rỗng R190
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm) : 190 x 190 x 390 Định mức(v/m2) : 12,5 Đơn giá : Liên hệ