Tìm kiếm sản phẩm :
Sản phẩm khác
Gạch rỗng R150
Màu sắc : Bê tông thường
Quy cách(mm): 150 x 200 x 400
Định mức(v/m2) : 12,5
Đơn giá : Liên hệ