Tìm kiếm sản phẩm :
Sản phẩm khác
Gạch rỗng R190
Màu sắc : Bê tông thường
Quy cách(mm) : 190 x 190 x 390
Định mức(v/m2) : 12,5
Đơn giá : Liên hệ