Tìm kiếm sản phẩm :
Gạch xây bê tông
Gạch rỗng R150
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm): 150 x 200 x 400 Định mức(v/m2) : 12,5 Đơn giá : Liên hệ
Gạch đặc R100
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm) : 100 x 200 x 400 Định mức(v/m2) : 12,5 Đơn giá : Liên hệ
Gạch rỗng R190
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm) : 190 x 190 x 390 Định mức(v/m2) : 12,5 Đơn giá : Liên hệ
Gạch rỗng R190
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm) : 190 x 190 x 190 Định mức(v/m2) : 25 Đơn giá : Liên hệ
Gạch rỗng R100
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm) : 100 x 200 x 400 Định mức(v/m2) : 12,5 Đơn giá : Liên hệ
Gạch rỗng R190
Màu sắc : Bê tông thường Quy cách(mm) : 190 x 190 x 390 Định mức(v/m2) : 12,5 Đơn giá : Liên hệ
Gạch bê tông tự chèn
Gạch vuông bê tông thường
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 100 x 100 x 60 Định mức(v/m2) : 100 Đơn giá : Liên hệ
Gạch chìa khóa
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 255 x 115 x 60 Định mức(v/m2) : 39 Đơn giá : Liên hệ
Gạch con sâu bóng
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 125 x 125 x 60 Định mức(v/m2) : 39 Đơn giá : Liên hệ
Gạch con sâu bán âm
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 125 x 125 x 60 Định mức(v/m2) : 39 Đơn giá : Liên hệ
Gạch chữ I
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 165 x 200 x 60 Định mức(v/m2) : 36 Đơn giá : Liên hệ
Gạch lục giác
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 130 x 250 x 30 Định mức(v/m2) : 23 Đơn giá : Liên hệ
Gạch lát Terrazzo
Gạch Terrazzo Kiểu trống đồng lớn
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 300 x 300 x 30 Định mức(v/m2) : 11 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Terrazzo Kiểu 4 sọc
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 300 x 300 x 30 Định mức(v/m2) : 11 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Terrazzo Kiểu rẽ quạt
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 400 x 400 x 30 Định mức(v/m2) : 6,25 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Terrazzo Phẵng
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 300 x 300 x 30 Định mức(v/m2) : 6,25 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Terrazzo Kiểu mắt thân
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 400 x 400 x 30 Định mức(v/m2) : 6,25 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Terrazzo Kiểu trống đồng nhỏ
Màu sắc : Màu các loại. Quy cách(mm) : 400 x 400 x 30 Định mức(v/m2) : 6,25 Đơn giá : Liên hệ
Gạch lát Dramic
Gạch Drramic Kiểu 3 sọc
Màu sắc : Màu các loại Quy cách(mm) : 250 x 250 x 40 Định mức(v/m2) : 16 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Drramic Kiểu mắt nai
Màu sắc : Màu các lại Quy cách(mm) : 250 x 250 x 40 Định mức(v/m2) : 16 Đơn giá : Liên hệ
Gạch Drramic Kiểu trống đồng
Màu sắc : Màu các lại Quy cách(mm) : 250 x 250 x 40 Định mức(v/m2) : 16 Đơn giá : Liên hệ