Liên hệ
        


Công ty Cổ phần Thái Dương 
Nhà máy : Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc - Quảng Nam
Điện thoại : 0510.3944577 - 3944555/ Fax : 0510.3944555
 Di động : 0914236868 - 0919494505